การหาปริมาตร(ต่อ)

ผลงานกลุ่มที่สอง

Advertisements

การหาปริมาตร

การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น

เรื่องง่ายๆที่เราเรียนมาแล้ว…แต่นักเรียนส่วนใหญ่ก็ลืมไปแล้วเช่นกัน  ดูให้สนุกแล้วเก็บเกี่ยวความรู้ไปด้วยนะคะ

ปริมาตรปริซึมหกเหลี่ยม

การหาปริมาตรปริซึมหกเหลี่ยมที่ชอบทำหน้างงในห้องเรียน  ลองศึกษาดูจากคลิปนะคะ

นางฟ้า

This slideshow requires JavaScript.

รูปหมู่เพื่อนๆสมาชิกทีมใจเดียวกัน

รูปเพื่อนกลุ่มเดียวกันในการอบรม

“ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media “ 

วันที่  24 – 29  มิถุนายน  2555

 ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและประสบการณ์ดีที่เกิดขึ้นนะคะ
รูปกลุ่ม

แหล่งช๊อปโดนใจ

อัตราส่วน

อัตราส่วน

ประโยคที่แสดงความสัมพันธ์โดยการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป

เช่น  

อัตราส่วนของจำนวนดอกไม้ต่อจำนวนดาว  เป็น  8 : 10

อัตราส่วนของจำนวนดาวต่อจำนวนดอกไม้  เป็น  10 : 8

การเขียนอัตราส่วนทำได้  2  แบบคือ

ใช้สัญลักษณ์  :  เช่น  12 : 4  อ่านว่า  สิบสองต่อสี่

หรือ   อ่านว่า  สิบสองต่อสี่  เช่นกัน